Monthly Archives: November 2020

Home » Archives for November 2020

HRB E2, HRB E4

Hidraulična veziva za puteve, zavisno od klase E2 i E4, namenjena su za stabilizaciju nosećeg sloja kolovozne konstrukcije pri izgradnji ili rekonstrukciji puteva ili za poboljšanje i stabilizaciju slabo nosivog tla.

HRB E2, HRB E42022-07-07T12:06:22+01:00

ZidoMal

Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje klase čvrstoće MC 12,5 pakovano u vreće od 25 kg. Idealan proizvod za spravljanje maltera samo uz dodatak peska i vode.

ZidoMal2022-09-22T15:29:42+01:00

CEM I 42,5 R

Cement za proizvodnju suvih maltera i građevinskih lepkova sa redukovanim sadržajem rastvornog hroma VI.

CEM I 42,5 R2022-07-07T12:09:58+01:00

Construfil

Construfil je pogodan i za proizvodnju suvih maltera i betona (dopuna sitnih čestica u agregatu), a posebno samougrađujućeg betona (za postizanje optimalne konzistencije i fluidnosti).

Construfil2021-03-31T15:49:40+01:00

CEM I 52,5 R

Cement za proizvodnju betona sa posebnim svojstvima odlikuje najviša klasa početne i standardne čvrstoće, namenjen je za prefabrikovane betonske elemente kao i za betone visokih marki.

CEM I 52,5 R2022-07-07T12:11:06+01:00

CEM III/B 32,5N – LH/SR

Sulfatnootporni cement niske toplote hidratacije preporučuje se za izgradnju objekata u hemijski agresivnim sredinama i/ili masivnih betonskih konstukcija.

CEM III/B 32,5N – LH/SR2022-07-07T12:11:38+01:00

CEM II/B-M(S-L) 42,5R

Cement za fabrike betona sa umerenim prirastom čvrstoća i umerenim razvojem toplote hidratacije, namenjen za proizvodnju običnih pumpanih i transportovanih betona.

CEM II/B-M(S-L) 42,5R2022-07-07T14:01:09+01:00

CEM II /A-L 42,5 R

Cement za fabrike betona namenjen je prevashodno za izgradnju infrastrukturnih objekata gde se zahtevaju betoni viših klasa čvrstoće i/ili posebna svojstva.

CEM II /A-L 42,5 R2022-07-07T12:20:41+01:00

Cement za individualnu gradnju

Cement klase čvrstoće 42,5N pakovan u vreće od 25 i 50 kg, preporučuje se za izgradnju pojedinačnih stambenih objekata, kao i poslovno-stambenih objekata manjih gabarita i spratnosti.

Cement za individualnu gradnju2022-10-06T12:40:50+01:00
Go to Top