Intervju sa Radojkom Avramović, IT menadžerkom

„Nije lako biti žena u teškoj industriji, kao što su cementna i betonska industrija, ali je ujedno i veoma lepo“.

Intervju sa Radojkom Avramović,
IT menadžerkom