Intervju sa Marijom Nikolić, menadžerkom kontrole kvaliteta

„Raznolikost u timovima omogućava bolji balans različitih energija, mišljenja i stavova.“

Intervju sa Marijom Nikolić, menadžerkom kontrole kvaliteta