Anketa „Vaš glas“ rezultati i naredni koraci

U oktobru 2022. godine CRH je širom Grupe lansirala anonimnu anketu o zadovoljstvu zaposlenih „Vaš glas“ (Your Voice Pulse Survey), radi analize naše organizacije i procene napretka u nameri da učinimo radna mesta inkluzivnijim.

Odziv na nivou Grupe je bio veoma visok, sa skoro 24.000 zaposlenih koji su učestvovali u anketi putem mejla, što predstavlja 76% od ukupnog broja e-adresa na koje je upitnik poslat. Što se tiče Moravacema, ovaj broj je malo veći od proseka Grupe i iznosio je 83%.

U ovoj anketi rezultati u Moravacemu nisu bili na zadovoljavajućem nivou. Na skali od 100, Moravacem ima ukupan zbir od 47 indeksnih poena.

U nekoliko kategorija došlo je do značajnog pada indikatora zadovoljstva zaposlenih u odnosu na anketu koja je rađena samo godinu i po dana ranije, u prvom kvartalu 2021.

Ovo se prvenstveno odnosi na oblasti kao što su transparentnost učinka kompanije i zaposlenih, fer tretman i međusobno poverenje, ali i na ukupan stepen inkluzivnosti naše kompanije – pre svega prema mladim talentima i novozaposlenima.

U ovim kategorijama, u anketi rađenoj 2021. godine, naša kompanija se nalazila u prvoj četvrtini svih kompanija u CRH Grupi, dok se sada, nakon ankete iz 2022. godine, nalazi u poslednjoj.

Novi menadžment tim je jasno čuo vaš glas i poruke, ozbiljno su i detaljno analizirani komentari i predlozi i na osnovu toga napravljen je konkretan plan sa nizom kratkoročnih i dugoročnih akcija.

Realizacija ovih akcija je već uveliko započela, sa željom da se što pre podigne motivacija, ojača individualni i kolektivni učinak, a iznad svega – promovišu nove kompanijske vrednosti i kultura, koje treba ubrzo i da zaista postanu naša svakodnevica.

Sledeća anketa o zadovoljstvu zaposlenih očekuje se u poslednjem kvartalu ove godine, na osnovu koje ćemo moći da “opipamo puls” i proverimo da li smo na dobrom putu.