mctest

Home » Archives for mctest » Strana 2

About mctest

This author has not yet filled in any details.
So far mctest has created 36 blog entries.

ZidoMal

Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje klase čvrstoće MC 12,5 pakovano u vreće od 25 kg. Idealan proizvod za spravljanje maltera samo uz dodatak peska i vode.

ZidoMal2021-04-02T14:59:48+01:00

CEM I 42,5 R

Cement za proizvodnju suvih maltera i građevinskih lepkova sa redukovanim sadržajem rastvornog hroma VI.

CEM I 42,5 R2021-04-02T08:48:57+01:00

Construfil

Construfil je pogodan i za proizvodnju suvih maltera i betona (dopuna sitnih čestica u agregatu), a posebno samougrađujućeg betona (za postizanje optimalne konzistencije i fluidnosti).

Construfil2021-03-31T15:49:40+01:00

CEM I 52,5 R

Cement za proizvodnju betona sa posebnim svojstvima odlikuje najviša klasa početne i standardne čvrstoće, namenjen je za prefabrikovane betonske elemente kao i za betone visokih marki.

CEM I 52,5 R2021-04-02T08:53:08+01:00

CEM III/B 32,5N – LH/SR

Sulfatnootporni cement niske toplote hidratacije preporučuje se za izgradnju objekata u hemijski agresivnim sredinama i/ili masivnih betonskih konstukcija.

CEM III/B 32,5N – LH/SR2021-04-02T09:20:02+01:00

CEM II/B-M (V-L) 42,5 N

Cement za fabrike betona klase 42,5 N namenjen je za izgradnju individualnih, stambenih i poslovnih objekata manjih gabarita i spratnosti.

CEM II/B-M (V-L) 42,5 N2021-04-02T09:18:13+01:00

CEM II /A-L 42,5 R

Cement za fabrike betona klase 42,5 R namenjen je za izgradnju infrastrukturnih, stambenih i poslovnih objekata gde se zahtevaju betoni viših klasa čvrstoće i/ili posebna svojstva.

CEM II /A-L 42,5 R2021-04-02T09:06:05+01:00

CEM II/B-M (V-L) 42,5 N

Cement za individualnu gradnju pakovan u vreće od 25 i 50 kg, preporučuje se za izgradnju pojedinačnih stambenih objekata, kao i poslovno-stambenih objekata manjih gabarita i spratnosti.

CEM II/B-M (V-L) 42,5 N2021-04-02T09:24:11+01:00
Go to Top