Betoni sa sulfatnootpornim cementom niske toplote hidratacije

Specijalna vrsta betona napravljena sa cementom CEM III/B 32,5N – LH/SR. Koristi se za izgradnju masivnih betonskih konstrukcija gde je potrebno održati nisku toplotu hidratacije, kao i za konstrukcije koje se nalaze u hemijski agresivnoj sredini.

Vetropark u Kovačici
Količina utrošenog betona: 35.000 m3
Vrsta betona:
• specijalni beton za temelje MB35/3 sa CEM III cementom niske toplote hidratacije
• specijalni beton MB35/3 korišćen za ugradnju šipova

Trajanje projekta: maj-novembar 2018. godine
Klijent: CJR Renewables