Pakovani proizvodi

ZidoMal

Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje klase čvrstoće MC 12,5 pakovano u vreće od 25 kg. Idealan proizvod za spravljanje maltera samo uz dodatak peska i vode.

ZidoMal2023-10-25T15:01:09+01:00

Cement za individualnu gradnju

Cement klase čvrstoće 42,5N pakovan u vreće od 25 i 50 kg, preporučuje se za izgradnju pojedinačnih stambenih objekata, kao i poslovno-stambenih objekata manjih gabarita i spratnosti.

Cement za individualnu gradnju2023-10-25T15:01:16+01:00
Go to Top