pocemu2023

Februar

Februar Pogledaj sve vesti >> Pogledaj sve vesti >> Februar Uspešno smo uradili godišnji remont Prema godišnjem planu proizvodnje, planirani zimski zastoj peći trajao je od 15. februara do 22. marta 2023. godine, a glavni poslovi finalizovani tokom tog periodu uključivali su sledeće aktivnosti:

Februar2024-01-24T10:55:32+01:00

Januar

Januar Pogledaj sve vesti >> Pogledaj sve vesti >> Januar Potpisan je novi kolektivni ugovor Pregovori sa sindikalnom organizacijom Moravacema uspešno su i zvanično okončani potpisivanjem Kolektivnog ugovora članova sindikata i predstavnika kompanije. Postignuta saglasnost rezultat je konstruktivnih razgovora u prethodnom peiodu, koji su obeleženi obostranim

Januar2024-01-24T14:57:45+01:00
Go to Top