Rinfuzni proizvodi

HRB E4

Hidraulično vezivo za puteve klase E4 se koristi za stabilizaciju nosećeg sloja kolovozne konstrukcije pri izgradnji ili rekonstrukciji puteva, hladnoj reciklaži, kao i za poboljšanje i stabilizaciju slabo nosivog tla.

HRB E42023-08-14T10:50:15+01:00

CEM II/A-L 52,5 R

Portland cement sa dodatkom krečnjaka, klase čvrstoće 52,5 R. Cement je namenjen je za proizvodnju suvih smesa za maltere i lepkove, kao i za zahtevnije betone i konstrukcije u pogledu čvrstoća i posebnih svojstava.

CEM II/A-L 52,5 R2023-07-28T08:57:23+01:00

CEM I 52,5 R

Cement za proizvodnju betona sa posebnim svojstvima odlikuje najviša klasa početne i standardne čvrstoće, namenjen je za prefabrikovane betonske elemente kao i za betone visokih marki.

CEM I 52,5 R2022-07-07T12:11:06+01:00

CEM III/B 32,5N – LH/SR

Sulfatnootporni cement niske toplote hidratacije preporučuje se za izgradnju objekata u hemijski agresivnim sredinama i/ili masivnih betonskih konstukcija.

CEM III/B 32,5N – LH/SR2022-07-07T12:11:38+01:00

CEM II/B-M(S-L) 42,5R

Cement za fabrike betona sa umerenim prirastom čvrstoća i umerenim razvojem toplote hidratacije, namenjen za proizvodnju običnih pumpanih i transportovanih betona.

CEM II/B-M(S-L) 42,5R2022-07-07T14:01:09+01:00

CEM II /A-L 42,5 R

Cement za fabrike betona namenjen je prevashodno za izgradnju infrastrukturnih objekata gde se zahtevaju betoni viših klasa čvrstoće i/ili posebna svojstva.

CEM II /A-L 42,5 R2023-05-09T09:56:57+01:00
Go to Top