CEM I 42,5 R

Cement za proizvodnju suvih maltera i građevinskih lepkova

Cement bez dodataka, CEM I 42,5 R, dobija se mlevenjem visokokvalitetnog portland-cementnog klinkera uz dodatak optimalne količine gipsa. Ovaj proizvod se odlikuje redukovanim sadržajem rastvornog hroma VI.

Moravacem d.o.o preporučuje CEM I 42,5 R prevashodno za proizvodnju suvih maltera i građevinskih lepkova kao i za izradu injekcionih smesa (injektiranje ankera, zaštita kablova za prednaprezanje…).

Oznaka

 • PC 42,5 R
 • CEM l 42,5 R

Oznake, sastav i kvalitet cementa su u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu cementa

Svojstva cementa CEM I 42,5 R

 • Visoke početne čvrstoće
 • Redukovan sadržaj rastvornog hroma VI
 • Odlične završne čvrstoće
 • Kompatibilan sa hemijskim dodacima
 • Omogućava ubrzanu gradnju, čime doprinosi sniženju troškova proizvodnje
 • Omogućava efikasno iskorišćenje doziranih hemijskih dodataka čime se dobijaju posebno poboljšane osobine svežeg i očvrslog maltera
 • Ujednačen kvalitet
 • Optimalna specifična površina
 • Optimalna finoća mliva
 • Ujednačena svetla boja

Moravacem preporučuje CEM I 42,5 R za proizvodnju suvih maltera jer se u odnosu na rad sa kompozitnim cementima:

 • postiže brži prirast čvrstoća
 • jednostavnije i lakše projektuju čvrstoće
 • koristi manja količina cementa
 • dobija ujednačeniji kvalitet

Primena cementa CEM I 42,5 R u proizvodnji suvih maltera

Gotovi suvi malteri su smeše koje se proizvode na bazi cementa CEM I 42.5 R, specijalnih hemijskih dodataka i punila određenog granulometrijskog sastava. Gotovi suvi malteri pripremljeni sa CEM I 42.5 R odmah su spremni za upotrebu a za njihovu primenu zahteva se još samo dodatak vode. Zahvaljujući posebno prilagođenom kvalitetu CEM I 42.5 R iz proizvodnog programa Moravacem-a, karakteristike sveže pripremljenog, kao i očvrslog maltera, u skladu su sa zahtevima odgovarajućih standarda. Kvalitet suvih maltera pripremljenih sa CEM I 42.5 R potvrđuje se i postignutim praktičnim iskustvima.

Suve mešavine za čiju izradu se preporučuje cement CEM I 42.5 R

 • Građevinski vodonepropusni lepak za pločice
 • Građevinski vodonepropusni lepak za stiropor
 • Suve smeše za betonske podove
 • Suve smeše za obradu-ispunu fuga
 • Gotovi malteri namenjeni sanacijama
 • Gotovi malteri namenjeni injektiranju
 • Malteri za malterisanje
 • Malteri za zidanje
 • Gotovi malteri namenjeni podlivanju, zalivanju spojeva i sl.

Ovaj tip cementa je dostupan i u vrećama od 50kg što omogućava spravljanje betona sa posebnim svojstvima i izradu injekcionih smeša na samom gradilištu. CEM I 42,5 R se takođe može koristiti i za spravljanje klasičnih i pumpanih betona.

Tehnička podrška

Za dodatne informacije i savete o upotrebi naših proizvoda, možete kontaktirati službu tehničke podrške pozivom na kontakt telefon 0800 325 425 ili putem email-a.

Ivana Radovanović,
Savetnik za primenu proizvoda
Email: ivana.radovanovic@moravacem.rs

Sreten Obrenović,
Savetnik za primenu proizvoda
Email: sreten.obrenovic@moravacem.rs

Sektor prodaje

Beograd i Vojvodina: +381 35 572 220
Centralna Srbija: +381 35 572 380
Južna Srbija: +381 35 572 377