CEM I 52,5 R

Cement za betone sa posebnim svojstvima

Portland cement bez dodataka, CEM I 52,5 R, dobija se procesom mlevenja visokokvalitetnog portland-cementnog klinkera uz dodatak optimalne količine gipsa kao regulatora vremena vezivanja.

Moravacem d.o.o preporučuje ovaj cement za izradu prednapregnutih konstrukcija i elemenata od betona gde se zahteva brza demontaža oplate, kao i za proizvodnju betona visokih čvrstoća generalno.

Oznaka

 • PC 52,5 R
 • CEM I 52,5 R

Oznake, sastav i kvalitet cementa su u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu cementa

Svojstva cementa CEM I 52,5 R

 • Visoke početne i krajnje čvrstoće
 • Omogućava ubrzanu gradnju, čime doprinosi sniženju troškova proizvodnje
 • Kompatibilan sa hemijskim dodacima
 • Omogućava efikasno iskorišćenje doziranih hemijskih dodataka čime se dobijaju posebno poboljšane osobine svežeg i očvrslog betona (smanjenje količine vode, bolja fluidnost, otpornost na mraz i soli…)
 • Optimalna finoća mliva
 • Ujednačena svetla boja
 • Ujednačen kvalitet

Primena cementa CEM I 52,5 R

 • Izrada prednapregnutih konstrukcija i elemenata od betona, kao i AB elemenata koji zahtevaju brzu demontažu oplate (montažne hale, mostovski nosači, železnički pragovi..)
 • Proizvodnja betona visokih performansi HPC (High Performance Concrete), čvrstoće pri pritisku > 70MPa
 • Proizvodnja betonskih prefabrikata (betonske bandere, ivičnjaci, cevi..)
 • Proizvodnja betonskih ploča za uređenje dvorišta i trgova
 • Proizvodnja lakih betona (gas-betona i peno-betona)
 • Pogodan za betoniranje u zimskim uslovima
 • Može se koristiti i za spravljanje gotovih suvih smesa za izradu maltera i lepkova

Svojstva betona spravljenih sa CEM I 52,5 R

Moravacem je organizovala prethodna ispitivanja betona spravljenog sa cementom CEM I 52,5 R. Na osnovu dobijenih rezultata prethodnih ispitivanja betona sa portland cementom CEM I 52,5 R zaključuje se da:

 • projektovane i ispitane mešavine betona poseduju dobru ugradljivost i obradivost;
 • u pogledu pritisne čvrstoće zadovoljavaju uslov za odgovarajuću projektovanu marku i vrstu betona;
 • otpornost betona na kombinovano dejstvo mraza i soli primenom CEM I 52,5 R, postiže se aeriranjem betona uz odabir kvalitetnog agregata
 • čvrstoće pri pritisku niže od 45 MPa, sa dobrom ugradljivošću, mogu se postići sa portland cementom CEM I 52,5 R i bez primene hemijskih dodataka betonu
 • čvrstoće pri pritisku veće od 45 MPa, sa dobrom ugradljivošću, mogu se postići sa portland cementom CEM I 52,5 R primenom hemijskih dodataka za redukciju vode i poboljšanje konzistencije
 • HPC (High Performance Concrete), betoni sa čvrstoćama pri pritisku preko 70 MPa, mogu se postići primenom hemijskih dodataka za redukciju vode i poboljšanje konzistencije betona uz pravilan odabir kvalitetnog agregata

Tehnička podrška

Za dodatne informacije i savete o upotrebi naših proizvoda, možete kontaktirati službu tehničke podrške pozivom na kontakt telefon 0800 325 425 ili putem email-a.

Ivana Radovanović,
Savetnik za primenu proizvoda
Email: ivana.radovanovic@moravacem.rs

Sreten Obrenović,
Savetnik za primenu proizvoda
Email: sreten.obrenovic@moravacem.rs

Sektor prodaje

Beograd i Vojvodina: +381 35 572 220
Centralna Srbija: +381 35 572 380
Južna Srbija: +381 35 572 377