CEM III/B 32,5N – LH/SR

Sulfatnootporni cement niske toplote hidratacije

CEM III/B 32.5 N-LH/SR se proizvodi mlevenjem portland cementog klinkera i granulisane šljake visoke peći, uz dodatak optimalne količine gipsa kao regulatora vremena vezivanja.

Moravacem preporučuje ovaj tip cementa za izgradnju objekata kod kojih se zahteva sulfatna otpornost i/ili niska toplota hidratacije, kao i proizvođačima gotovih običnih betona u letnjim uslovima.

Oznaka

 • M 20K 32,5 N – LH/SR
 • CEM III/B 32,5 N – LH/SR.

Oznake, sastav i kvalitet cementa su u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu cementa

Svojstva cementa CEM III/B 32.5 N-LH/SR

 • Otpornost na dejstvo sulfata
 • Cement niske toplote hidratacije
 • Nizak prirast čvrstoća u početnom periodu
 • Značajan prirast čvrstoća i nakon 28 dana
 • Veoma nizak sadržaj trikalcijum aluminata C3A
 • Izrazito nizak sadržaj alkalija
 • Izrazito svetla boja
 • Optimalan početak i kraj vezivanja
 • Kompatibilan sa hemijskim dodacima – omogućava efikasno iskorišćenje doziranih hemijskih dodataka, čime se dobijaju posebno poboljšane osobine svežeg i očvrslog betona (smanjenje količine vode, bolja fluidnost…)

Primena sulfatnootpornog cementa niske toplote hidratacije CEM III/B 32.5 N-LH/SR

 • Proizvodnja betona otpornog na sulfatnu agresiju i betonaza konstrukcije izložene drugim agresivnim sredinama (urea, amonijak, mlečna kiselina i sirćetna kiselina)
 • Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda, kanalizacijski i drenažni sistemi, sistemi za navodnjavanje, podzemni radovi, stabilizacija i injektiranje zemljišta, radovi u putogradnji;
 • Proizvodnja betona produžene trajnosti;
 • Proizvodnja masivnih betona i izgradnja masivnih konstrukcija (brana, tunela, temelja, mostova…);
 • Primenom ovog cementa, uz odabir kvalitetnog agregata i hemijskih dodataka betonu, moguće je postići širok opseg marki betona, čak i do MB 50;
 • Proizvodnja betona sa niskim prirastom čvrstoća u početnom, a visokim prirastom čvrstoća u krajnjem periodu (šipovi);
 • Proizvodnja gotovih betona (klasičnog, pumpanog, samougrađujućeg) u letnjim uslovima;
 • Proizvodnja betona za izgradnju stočnih i živinarskih farmi;

Izrazito svetla boja cementa omogućava njegovu primenu u arhitekturi;

Tehnička podrška

Za dodatne informacije i savete o upotrebi naših proizvoda, možete kontaktirati službu tehničke podrške pozivom na kontakt telefon 0800 325 425 ili putem email-a.

Ivana Radovanović,
Savetnik za primenu proizvoda
Email: ivana.radovanovic@moravacem.rs

Sreten Obrenović,
Savetnik za primenu proizvoda
Email: sreten.obrenovic@moravacem.rs

Sektor prodaje

Beograd i Vojvodina: +381 35 572 220
Centralna Srbija: +381 35 572 380
Južna Srbija: +381 35 572 377