Cement i veziva2024-04-02T12:42:35+01:00

Pakovani cement

MultiCem

Portland-kompozitni cement sa smanjenim sadržajem klinkera, klase čvrstoće 42,5N

ExtraCem

Portland cement sa dodatkom krečnjaka, klase čvrstoće 42,5R

Rinfuzni cement i veziva

CEM II /A-L 42,5 R

Cement za fabrike betona namenjen je prevashodno za izgradnju infrastrukturnih objekata gde se zahtevaju betoni viših klasa čvrstoće i/ili posebna svojstva.

CEM II/A-L 52,5 R

Portland cement sa dodatkom krečnjaka, klase čvrstoće 52,5 R. Cement je namenjen je za proizvodnju suvih smesa za maltere i lepkove, kao i za zahtevnije betone i konstrukcije u pogledu čvrstoća i posebnih svojstava.

CEM I 52,5 R

Cement za proizvodnju betona sa posebnim svojstvima odlikuje najviša klasa početne i standardne čvrstoće, namenjen je za prefabrikovane betonske elemente kao i za betone visokih marki.

CEM III/B 32,5N – LH/SR

Sulfatnootporni cement niske toplote hidratacije preporučuje se za izgradnju objekata u hemijski agresivnim sredinama i/ili masivnih betonskih konstukcija.

HRB E4

Hidraulično vezivo za puteve klase E4 se koristi za stabilizaciju nosećeg sloja kolovozne konstrukcije pri izgradnji ili rekonstrukciji puteva, hladnoj reciklaži, kao i za poboljšanje i stabilizaciju slabo nosivog tla.

Go to Top