Cement i veziva2021-03-30T12:58:48+01:00

Rinfuzni proizvodi

CEM II /A-L 42,5 R

Cement za fabrike betona klase 42,5 R namenjen je za izgradnju infrastrukturnih, stambenih i poslovnih objekata gde se zahtevaju betoni viših klasa čvrstoće i/ili posebna svojstva.

CEM III/B 32,5N – LH/SR

Sulfatnootporni cement niske toplote hidratacije preporučuje se za izgradnju objekata u hemijski agresivnim sredinama i/ili masivnih betonskih konstukcija.

CEM I 52,5 R

Cement za proizvodnju betona sa posebnim svojstvima odlikuje najviša klasa početne i standardne čvrstoće, namenjen je za prefabrikovane betonske elemente kao i za betone visokih marki.

CEM I 42,5 R

Cement za proizvodnju suvih maltera i građevinskih lepkova sa redukovanim sadržajem rastvornog hroma VI.

HRB E2, HRB E4

Hidraulična veziva za puteve, zavisno od klase E2 i E4, namenjena su za stabilizaciju nosećeg sloja kolovozne konstrukcije pri izgradnji ili rekonstrukciji puteva ili za poboljšanje i stabilizaciju slabo nosivog tla.

Pakovani proizvodi

CEM II/B-M (V-L) 42,5 N

Cement za individualnu gradnju pakovan u vreće od 25 i 50 kg, preporučuje se za izgradnju pojedinačnih stambenih objekata, kao i poslovno-stambenih objekata manjih gabarita i spratnosti.

ZidoMal

Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje klase čvrstoće MC 12,5 pakovano u vreće od 25 kg. Idealan proizvod za spravljanje maltera samo uz dodatak peska i vode.

Go to Top