Upoznajte kupce

Upoznajte kupce

Ćosić Podovi, Šabac

Razvoj kompanije

„Naša organizacija, u vidu samostalne zanatske radnje, osnovana je 2008. godine kao mali porodični posao gde se od tada razvija i s obzirom na porast obima poslovanja i pruženih usluga, došlo je do potrebe otvaranja novog privrednog društva.

„Ćosić podovi doo” krajem 2017. godine. Firma trenutno ima 48 zaposlenih, s tim što se trudimo da taj broj povećamo srazmerno rastu obima posla”, ističe sagovornik Durutović Bojan, zaposlen u firmi već dve godine, po struci organizator carinskog poslovanja, a trenutno na poziciji šefa gradilišta.

„Primarna delatnost firme je izvođenje podopolagačkih radova, betoniranje i završne obrade betona. Pored navedenih radova obavljamo izvođenje finalnih sistema podova (epoksidnih podova) i pumpanje betona auto i stacionalnim pumpama za beton. Naš plan za dalji razvoj firme na tržištu je pre svega poboljšanje pruženih usluga i izvođenje svakog zadatka koji investitor zamisli, zajedno sa poboljšanjem mehanizacije i opreme kao i zaštite na gradilištu.

Poboljšanje kvaliteta usluga iz godine u godinu dovode nas do većih kvadratura i postavljanja sve viših ciljeva.”

Saradnja sa kompanijom Moravacem

„Poslovna saradnja sa firmom „Moravacem d.o.o.” datira od 2021 godine, ali za kratak period uspeli smo da ostvarimo odličnu saradnju na obostrano zadovoljstvo, sa tendencijom da se ta saradnja nastavi u narednom periodu.” reči su sagovornika našeg časopisa Durutović Bojana.