Globalna Legal & Compliance konferencija

U Amsterdamu je početkom marta održana globalna Legal & Compliance konferencija, koja je okupila 82 učesnika iz 16 zemalja Evrope, Azije i Severne Amerike, uz prisustvo i pojedinih predstavnika visokog CRH menadžmenta.

Prvog dana konferencije, Niam Flud (Niamh Flood), Europe General Counsel, je u intervjuu sa Dejvidom Dilonom (David Dillon), predsednikom CRH Evrope, razgovarala o širenju CRH grupe i planovima za naredni period, ali i o ulozi L&C timova u kompanijama, doprinosu koji daju ostvarenju PURPOSE koncepta i mogućnostima za dalje angažovanje.

Naš kolega, Ivan Stanojević, kao predstavnik pravne službe iz Srbije, učestvovao je na panelu sa temom “Empowering talent” na kojoj je izneo svoja iskustva sa početka rada u kompaniji.

Svi učesnici su imali prilike da kroz pojedinačna predstavljanja upoznaju članove pravnih službi u SAD-u, Kanadi, na Filipinima i u 13 evropskih zemalja u kojima CRH posluje. Kolege iz Evrope su imale mogućnost da predstave i kratak video o svojoj zemlji i kompaniji, te su svi prisutni na konferenciji imali prilike da se upoznaju i sa najlepšim pejzažima naše zemlje kao i snimcima CRH operacija u Srbiji.

Neke od tema koje su se diskutovale bile su inkluzija i različitost i njih su predstavile Helen Hanamy i Amrit Nijjar, članice Global I&D tima. Istaknuto je koliko je međusobno razumevanje i prihvatanje bitno ne samo za unapređenje odnosa, već i za ostvarenje ciljeva i postizanje višeg nivoa kvaliteta u pružanju usluga krajnjim korisnicima.

U okviru posebnih radionica, vođene su diskusije o prijemu novozaposlenih, upravljanju kriznim situacijama, tehnologiji i servisima koji se koriste u pravnim službama, kao i o drugim pitanjima sa kojima se srećemo na poslu.

Završetak konferencije obeležile su inovacije i zadaci koje L&C timovi mogu očekivati uz nove projekte, o kojima je na svom predavanju pričao JP San Agustin, Group Executive, Strategy, Sustainability & Innovation Director, član GLT tima.