Hidraulično vezivo za puteve HRB E4

Hidraulično vezivo za puteve je fabrički proizvedeno hidraulično vezivo koje se isporučuje spremno za upotrebu i ima svojstva koja su naročito pogodna za pripremu materijala za noseće slojeve, donje noseće slojeve i humusne slojeve, kao i za zemljane radove na putevima, železnici, aerodromima i drugim vrstama infrastrukture.

Standard SRPS EN 13282-1:2015 propisana je mogućnost za proizvodnju četiri različite klase hidrauličnih veziva za puteve:

Klasa veziva

Čvrstoća pri pritisku [MPa]

posle 7 dana

posle  28 dana

HRB E2

≥ 5,0

≥  2,5

≤ 32,5

HRB E3

≥ 10,0

≥ 22,5

≤ 42,5

HRB E4

≥ 16,0

≥ 32,5

≤ 52,5

HRB E4-RS

≥ 16,0

≥ 32,5

Moravacem d.o.o. proizvodi hidraulično vezivo za puteve HRB E4 namenjeno za:

  • stabilizaciju odnosno poboljšanje karakteristika slabo nosivog tla u izgradnji puteva (stabilizacija materijala u posteljici puta)
  • spravljanje stabilizovane mešavine agregata i veziva za izradu nosećih slojeva kolovozne konstrukcije
  • za hladnu reciklažu kolovoza kada su materijali za ponovnu upotrebu lošijeg kvaliteta

Stabilizovana mešavina predstavlja homogenu mešavinu tla ili šljunka sa odgovarajućom količinom veziva i vode, sabijena do maksimalne zbijenosti.

Svojstva hidrauličnog veziva za puteve HRB E4:

  • Optimalna finoća mliva za postizanje homogenosti mešavine
  • Sporiji razvoj hidratacije i čvrstoća za smanjenje pojave pukotina
  • Ujednačen kvalitet

Pre upotrebe hidrauličnog veziva HRB E4 potrebno je uraditi prethodna ispitivanja, odnosno laboratorijsko određivanje prethodnog sastava stabilizovane mešavine shodno zahtevanim parametrima kvaliteta. Sva ispitivanja se moraju obaviti u akreditovanim laboratorijama, prema važećim tehničkim uslovima propisanim za izgradnju puteva i prema SRPS standardima.

Prilikom projektovanja mešavine mora se voditi računa o njenoj homogenosti što se postiže usvajanjem optimalnog procenta veziva i vode. Takođe, veoma je važno da se i ugradnja stabilizovane mešavine obavlja po propisanim uslovima, kao i da se stabilizovani sloj nakon ugradnje propisno zaštiti i neguje.

Hidraulično vezivo za puteve HRB E4 omogućava iskorištenje postojećih materijala u izgradnji puteva. Bilo da se radi o tlu kome se poboljšava nosivost (bez zamene materijala) ili upotrebi recikliranog materijala iz postojećeg puta (pri hladnoj reciklaži) obezbeđuje se dodatna ekološka i ekonomska vrednost, jer se ukida potreba za odvoženjem postojećih i dovoženjem novih materijala.

Tehnička podrška

Za dodatne informacije i savete o upotrebi naših proizvoda, možete kontaktirati službu tehničke podrške pozivom na kontakt telefon 0800 325 425 ili putem email-a.

Ivana Radovanović,
Savetnik za primenu proizvoda
Email: ivana.radovanovic@moravacem.rs

Sreten Obrenović,
Savetnik za primenu proizvoda
Email: sreten.obrenovic@moravacem.rs

Sektor prodaje

Beograd i Vojvodina: +381 35 572 220
Centralna Srbija: +381 35 572 380
Južna Srbija: +381 35 572 377