Naše priče

Naše priče

Intervju – Dušanka Radovanović, menadžerka za razvoj proizvoda i inovacije

„Podrška kupcima, razvoj proizvoda, inovacije i održivost su smernice kojim se rukovodimo”

Od novembra 2021. godine, Moravacem timu pridružila se Dušanka Radovanović, menadžerka za razvoj proizvoda i inovacije. U razgovoru sa Dušankom saznali smo na kojim projektima radi segment tehničke podrške, ko čini celokupni tim i kakvi su planovi za naredni period.

Od novembra prošle godine pridružili ste se Moravacem timu, na poziciji Menadžerke za razvoj proizvoda i inovacije. Recite nam nešto više o Vašoj karijeri u industriji kao i o tome šta novi profesionalni izazov predstavlja za Vas?
U građevinskoj industriji radim petnaest godina. Počela sam u fabrici betona, prvo kao šef laboratorije za beton. U istoj firmi sam gradila svoj karijerni put u proizvodnji transportnih betona i prefabrikovanih elemenata, nakon čega prelazim u drugu kompaniju u okviru građevinske cementne industrije. Dakle, iz betona prelazim u cement gde sam radila u odeljenju kontrole kvaliteta, tehničke podrške a zatim i u prodaji cementa. Moravacem je za mene bio stepenik napred u ličnom profesionalnom razvoju. Sama ideja da se kroz jedan sektor, koji koordiniše i povezuje sve segmente poslovanja: cement, beton a od nedavno i Thermostone, prožimaju sve aktivnosti vezano za nove proizvode i tehnička rešenja za kupce, delovala mi je veoma izazovno i interesantno za moja dalja usavršavanja i lični razvoj.

Predstavite nam Vaš tim i zadatke tj. aktivnosti kojim se on bavi?
Tim čini petoro kolega. Tu su Ivana Radovanović, Sreten Obrenović i Snežana Panić, zatim Snežana Ignjatović i Nikola Petrović. Neke osnovne aktivnosti našeg sektora mogu se podeliti u 4 osnovna pilara koja uključuju podršku kupcima (customer support), zatim projekte vezane za razvoj proizvoda, inovacije i održivi razvoj. Kolege koje rade u laboratoriji za beton zaduženi su za ispitivanja, analize i rezultate iz segmenta kvaliteta betona i drugih komponenti.
Tim je stručan, profesionalan i raznolik što mislim da je krucijalno za uspešan rad i dobre performanse. Ambicije su velike kao i planovi i zahtevi ali smatram da imamo resurse i mogućnosti da sve realizujemo.

Na kojim sve projektima ste radili tokom ove godine?
Što se tiče oblasti razvoja proizvoda, ove godine smo na tržištu promovisali dva nova proizvoda, koja doprinose smanjenu emisija ugljen dioksida. To su džakirani cement, PC 50M (V-L) 42,5N i rinfuz, CEM II/B-M (S-L) 42.5 R. Rađene su tehničke promocije novih proizvoda u 6 gradova i mogu sa zadovoljstvom reći da su proizvodi odlično primljeni na tržištu i da je njihova prodaja krenula dobro i obećavajuće, što je jednim velikim delom rezultat veoma uspešne i koordinirane saradnje tima prodaje cementa na terenu sa našim sektorom tehničke podrške, koji je pružao konstantnu podršku u vidu proba novih proizvoda kao i transparentnosti dobijenih rezulatat nakon anliza.
Što se tiče aktivnosti u oblasti inovacija, ta tema se prožima već dugo ali do ove godine nismo imali konkretan pravac kome težimo niti definisane aktivnosti. Od polovine tekuće godine, na nivou klastera, oformljena je grupa koja se sistematično bavi komercijalnim inovacijama i lansiran je projekat sa nazivom “Commercial innovation road map” u kome je definisano 10 komercijalnih inovacija sa jasnim planom realizacije. Do kraja prvog kvartala naredne godine, svaka zemlja koja učestvuje u projektu treba da prikaže i svoje rezultate za inovacije koje sprovodi. Mi radimo na jednoj inovaciji koja podrazumeva određivanje čvrstoće betona u realnom vremenu.

Koja je generalno strategija naše kompanije kada je u pitanju tehnička podrška prema našim kupcima betona i cementa?
Strategija je jasna. Želimo da se bavimo edukacijom kupaca, na polju inovacija u proizvodima ali i da pratimo trendove koje tržište diktira. Fokusiraćemo se na plasiranje novih ideja i davanje gotovih rešenja u pogledu primene novih i postojećih proizvoda. Plan nam je da sve potencijalne reklamacije predupredimo a ne da čekamo da se problem javi i da delujemo tek kada nastupi reklamacija. Ključna stvar je, ponoviću, edukacija kupaca i rad sa njima. To znači dosta rada na terenu, direktnih kontakata sa kupcima i transparentne komunikacije.

Kakvi su Vam planovi za naredni period?
Upravo smo u procesu izrade prvih većih planova sa novim generalnim i tehničkim direktorom. Ima zaista puno ideja ali je važno da napravimo dobar plan i prioritete za realizaciju.
U toku iduće godine radiće se na razvoju novog cementa za proizvođače suvih maltera i lepkova koji će zameniti CEM I 42,5R.
Što se betona tiče, plan je da povećavamo ponudu sa nekim novim rešenjima, dodatnim specijalnim betonima, koje ćemo više promovisati u toku iduće godine.
Intenzivno ćemo raditi na implementaciji inovativnih rešenja u okviru projekta “Commercial innovation road map”.

Što se tiče naše kompanije Thermostone u Hrvatskoj, fokus nam je stabilizacija trenutnog proizvodnog procesa i kvaliteta kao i obezbeđenje kapaciteta, a nakon toga planiramo uvođenje novog proizvoda, betonskog bloka 650 kg /m3, koji će imati neku sasvim drugačiju namenu od postojećeg.