Naše priče

Naše priče

Intervju – Ljubiša Vukadinović, generalni direktor Thermostona

Prvog aprila ove godine uspešno je završena integracija hrvatske kompanije Thermostone, koja je i formalno postala deo CRH. Recite nam nešto više o samoj kompaniji, čime se bavi i koliko zaposlenih ima?
Thermostone je jedina kompanija u Hrvatskoj koja se bavi proizvodnjom porobetona. Prvog aprila smo uspešno završili proces integracije i u tom trenutku preuzeli tim od 24 zaposlenih. Trenutni tim čini 36 zaposlenih, i taj broj će do kraja godine još malo porasti.
Moram da iskoristim priliku i napomenem veliku podršku kolega i koleginica iz Popovca prilikom procesa integracije, a i nakon toga. Ovo je bila prava prilika da svi zajedno pokažemo timski duh i saradnju na delu, jer je ovo prva akvizicija u kojoj su kolege i koleginice iz Moravacema učestvovale.
Svi izazovi sa kojima se suočavamo u prvim mesecima rada su lakši za prevazilaženje uz podršku Moravacem tima. I ovim putem želim da se zahvalim kolegama i koleginicama.

Vi ste imenovani za generalnog direktora Thermostona. Recite nam nešto više o sebi i šta novi profesionalni izazov predstavlja za Vas?
Preko 20 godina sam u sektoru komercijalnog marketinga, 12 godina u građevinskoj industriji i punih 5 godina u oblasti porobetona.
CRH timu priključio sam se neposredno pre akvizicije kompanije Thermostone. Iako porobeton kao kategorija meni nije nepoznata, ono što je predstavljalo izazov za mene pri dolasku u CRH i Thermostone je novo tržište i nov način proizvodnje, nov model organizacije i drugačiji nivo procesne razvijenosti.
Video sam profesionalnu priliku za sebe da učestvujem u integraciji jedne male lokalne firme u multinacionalnu kompaniju sa svim standardima i procedurama koje treba pomiriti i implementirati.

Pojasnite našim čitaocima šta Thermostone proizvodi? Kakva je namena proizvoda i da li planirate širenje asortimana? Da li se tržište odnosi samo na teritoriju Hrvatske ili šire?
Thermostone proizvodi blokove za zidanje – od pregradnih do fasadnih. Podržavamo osnovni portfolio koji ima većina proizvođača porobetona. Plan nam je da, kako budemo povećavali kapacitete proizvodnje, stičemo preduslove za objedinjenijom ponudom blokova, različitih gustina. To nam je jedan od ciljeva za narednu godinu, čije ostvarenje zavisi i od preduslova koje sama proizvodnja nalaže.
Što se tržišta tiče, fokus je domaće tržište i povećanje distribucije plasmana robe na hrvatsko tržište, ali s obzirom da imamo odlične teritorijalne uslove, mi trenutno distribuiramo naš proizvod i u Mađarsku, Sloveniju, Austriju i Bosnu i Hercegovinu. U dugoročnom planu nam je i da, kada se uslovi poboljšaju i kada povećamo naše proizvodne kapacitete, otpočnemo distribuciju i na srpsko tržište – tu pre svega mislim na Beograd i Novi Sad.

Šta su jake strane tj. prednosti kompanije kao što je Thermostone, a gde vidite prostor za unapređenje u poslovanju?
Ono što su jake strane i što treba zadržati je fleksibilnost operative tj. „time intelligence“ koji smo nasledili od zaposlenih, koji vrlo dobro poznaju lokalno tržište u delu nabavke i dostupnosti krucijalnih sirovina neophodnih za proizvodnju i održavanje.
Sa druge strane, u organizacionoj strukturi i sistematizaciji ima prostora za unapređenje. Takođe, oblasti na koje ćemo se fokusirati u narednom periodu i intenzivno nastaviti da razvijamo jesu bezbednost i zdravlje na radu kao i sam proizvodni proces.

Kakvo je trenutno poslovanje kompanije, a kakve su projekcije do kraja tekuće godine?
Uz podršku kolega i koleginica iz Popovca, i angažovanje domaćeg tima, uspevamo da držimo sve pod kontrolom i isporučimo sve što se od nas očekuje.
Kao i u Srbiji, i ovde se susrećemo sa inflacijom i pomeranjima koja nisu bila očekivana niti planirana. Cilj nam je da zadržimo profitabilnost i uspešno poslovanje uprkos svim inflatornim pomeranjima.
Projekcije do kraja ove godine su da, po pitanju profita i ostalih parametara koji se prate, budemo na nivou procene modela akvizicije, uz ambiciozne ciljeve da se u narednim godinama te granice pomeraju i parametri rastu.

Koji su planovi i ciljevi za budućnost što se tiče proizvodnje i prodaje, novih projekata i organizacione politike kompanije? Šta će biti fokus u narednom periodu i generalno kakva je strategija za dalje?
Mi trenutno realizujemo Capex projekte koji se tiču unapređenja performansi proizvodnje i automatizacije proizvodnog procesa sa akcentom na efikasnost radne snage. Takođe, sprovodimo projekte uštede energije i povećanja produktivnosti i pouzdanosti opreme.
U prethodnom periodu i u prvih 60 dana rada uspeli smo da dijagnostikujemo veći deo prostora za unapređenje. Nakon toga, napravili smo listu projekata čijim sprovođenjem ostvarujemo glavne ciljeve koje smo zacrtali, a to su automatizacija i efikasnost radne snage.
Moram da priznam da su planovi ambiciozni, rukovođeni porastom proizvodnje za 40 procenata u odnosu na trenutno stanje, što dalje uslovljava i povećanje prodaje.

Naredna godina biće izazovna. Planiramo rast proizvodnje i prodaje, jačanje kompetencija zaposlenih, kao i novu organizaciju proizvodnog, komercijalnog i tehničkog tima.