Kompanijske vesti

Kompanijske vesti

Intervju: Rade Bučevac generalni direktor Moravacema

Rade, pre svega dobro došli u Moravacem. Recite nam malo više o sebi, Vašoj karijeri i profesionalnom iskustvu?
Veliko hvala! Celu svoju karijeru sam proveo u industriji građevinskih materijala u nekoliko segmenata (cement, beton, agregati) u dve internacionalne kompanije i u četiri strane zemlje pored Srbije (Austrija, Mađarska, Slovačka i Češka). Po vokaciji sam tehničke struke a usavršavao sam se u komercijalnim, marketinškim i poslovnim oblastima u okviru MBA poslovnih studija na Bledu.

Od septembra, kada ste stupili na funkciju generalnog direktora Moravacema, imali ste prilike da upoznate veliki broj ljudi. Kakav je Vaš prvi utisak o kompaniji i zaposlenima?
Prvi utisak o kompaniji a posebno zaposlenima je bio jako pozitivan. Mnogo dobrih individualaca i timova koji već dvadeset godina nose fabriku i posao u Srbiji. S obzirom da 20 godina firma ima internacionalni karakter, svi preduslovi za dalji razvoj postoje, nema puno tajni. Ono na čemu je potrebno raditi u narednom periodu jesu organizacija i razvoj timova kojim ćemo pripremiti kompaniju za dalji poslovni rast.
Takođe, primetio sam da postoji fenomenalan, godinama pažljivo negovan odnos sa kupcima, zatim stabilan i fer odnos sa lokalnom zajednicom kao i veliki broj strateški dobro osmišljenih projekata za alternativna goriva i druge materijale kojima se obezbeđuje konkurentnost Moravacema u budućnosti.

Septembra ove godine je zvanično lansiran projekat SVRHA. Recite nam malo detaljnije o projektu i šta za našu kompaniju i ljude predstavlja SVRHA odnosno, da li će to uticati na promenu poslovne strategije kompanije?
SVRHA je jedan od retkih projekata CRH Grupe koji je lansiran od vrha tj. menadžment tima Grupe pa sve do proizvodnih pogona i koji će imati drastičan uticaj pre svega na karakter onoga što radimo.
Kako mu samo ime kaže, cilj projekta je da redefinišemo razlog našeg postojanja kao kompanije, da se transformišemo i probamo da promenimo način na koji se naš svet gradi.
Pored tradicionalnog fokusa na bezbednost i zdravlje na radu i poslovni učinak i rezultat, sada se u igru uključuje i treći faktor: održivost, tj. uticaj na globalnu i lokalnu životnu sredinu, i u ovom procesu ni jedna fabrika CRH nije izuzeta. Globalne klimatske promena menjaju način na koji poslujemo a lokalni uticaj na životnu sredinu i odnos sa lokalnom zajednicom su deo iste filozofije prenesene sa globalnog na lokalni nivo i predstavljaju okosnicu održivog poslovanja u budućnosti.
Pored održivosti, deo našeg transformacionog puta predstavlja poseban odnos prema ljudima (zaposleni, lokalna zajednica, kupci) jer nam je potreban svež i novi način razmišljanja, drugačiji odnos prema novim generacijama, a u samoj građevini su nam potrebna specifična rešenja koja ubrzavaju gradnju, poboljšavaju efikasnost i u krajnjem efektu smanjuju uticaj građevine kao industrije na životnu sredinu. Mi, kao proizvođači građevinskog materijala igramo jednu od ključnih uloga u tom procesu transformacije.

Aprila ove godine objavljena je akvizicija hrvatske kompanije Thermostone koja je zvanično postala CRH. Kako vidite poslovanje Thermostona i da li je u planu dalje širenje biznisa nekim novim integracijama?
Thermostone je naša najmlađa i najmanja članica grupacije CRH kompanija na zapadnom Balkanu ali i prvi iskorak našeg poslovanja van Srbije. Ono sto prvo želim da napomenem je da duboko verujem u sam proizvod, ulogu i misiju koju on igra u građevini, predstavljajući zidnu ispunu i izolaciju u jednom proizvodu, što je retko jedinstveno rešenje koje ima CRH u svom portfoliju. To je osnov svega i odatle naša ambicija polazi. Delom sam i emotivno vezan za njega, jer je moj otac jedan od pionira tzv. Siporeks tehnologije na ovim prostorima i nosim miris tog proizvoda u svojim sećanjima.
Pored vere u sam proizvod i njegovu ulogu, važna su i druga dva aspekta, a to su strateško pozicioniranje (geografsko, konkurentsko, itd.) kao i naš kapacitet kao Moravacem da upravljamo jednim takvim biznisom i dalje ga razvijamo. Drugim rečima, Thermostone je jedan test za sve nas kojim ćemo pokazati da li smo spremni za dalji rast.
I pored izazovne integracije, Thermostone će u ovoj godini ispuniti većinu naših očekivanja, ali ono što je najbitnije i što nam daje razlog za optimizam za naredni period jesu ljudi – tim koji vodi lokalno ovu organizaciju, a koja polako staje na svoje noge.

Kakvi su planovi što se tiče segmenta betona, koji je u poslednjih godinu dana u velikoj meri promenio menadžment i ceo tim prodaje?
Preuzimanjem i direktnim upravljanjem betonima sa moje strane imao sam priliku da veoma dobro upoznam tim, procese i osvežim svoje znanje o tržištu. Glavne igrače na tržištu poznajem iz svog prethodnog iskustva i nije mi mnogo vremena trebalo da razumem kakvu poziciju danas ima Moravacem na tržištu betona u Beogradu.
Ono što moramo razumeti zajedno u narednom periodu i na čemu ćemo raditi jeste buduća vizija pozicioniranja ovog segmenta na tržištu betona i u samom Moravacemu, kako u Beogradu tako i u Srbiji.
I pored velikih organizacionih promena koje naši kupci primećuju, svedok sam neverovatnog pozitivnog timskog duha i fantastičnih ljudskih potencijala koje sam zatekao. Od toga polazi sve i uliva mi nadu da će strategija koju budemo zajedno postavili, biti uspešno izvršena.
I pored toga što Moravacem nema značajno prisustvo na tržištu cementa glavnog grada Srbije, činjenica je da smo sa betonom daleko bliži procesima građevine, kao finalnim proizvodom, nego što smo to sa cementom, koji predstavlja sirovinski proizvod.
Uzimajući u obzir da naša država ima pretežno centralistički karakter, biti prisutan u građevinskoj industriji Beograda, znači biti bliži tokovima građevinske industrije cele Srbije. Dakle, pored čistog finansijskog uticaja na poslovni rezultat, dužnost nam je i da sagledavamo širu sliku i generalni uticaj segmenta betona na ukupno poslovanje i poziciju brenda Moravacem.

Koji su kratkoročni i dugoročni poslovni prioriteti za našu kompaniju, na koje svi zaposleni treba da se fokusiraju u narednom periodu?
Apsolutni prioritet za našu bazu, koju čini cementara u Popovcu, jeste stabilizacija industrijske organizacije pod vođstvom Demjana Linča i novopostavljenih menadžera 3 sektora, proizvodnje, održavanja i investicija. To su izuzetno velike promene za jednu tradicionalni i inertnu industriju kakva je proizvodnja cementa i ne smemo potceniti zamke koje mogu da nam stanu na put ostvarenju ciljeva u narednoj godini. Duboko verujem u novi industrijski tim i želim da pre svega vrate organizaciji svesnost o važnosti bezbednosti i zdravlju na radu i imaju minimum tolerancije za svesno kršenje BZR pravila. Sve ostalo će doći samo po sebi.
Što se tiče industrijskog učinka, fokus se stavlja na strateški projekat pripreme i izgradnje tzv. bypass sistema, maksimizaciju upotrebe alternativnih goriva kao i prvi značajan iskorak u korišćenju alternativnih sirovinskih materijala gde ćemo biti pioniri na tržištu Srbije. Sve ovo zajedno će nas održati na takozvanoj CO2 mapi puta koju smo obećali CRH Grupi, životnoj sredini i budućim generacijama a koji čini srž našeg programa SVRHA.
Poslednje ali ne i najmanje bitno, želim da se industrijski tim svaki dan zapita kako njihova dnevna aktivnost utiče na svoju neposrednu okolinu i našu lokalnu zajednicu koju smatramo neraskidivim delom našeg identiteta, a posebno vezano za dizanje prašine zbog koje neki van fabrike misle da „trujemo“ životnu sredinu.
Dakle, da sumiram redosled prioriteta: broj jedan bezbednost, broj dva zaštita životne sredine, broj tri učinak.
Što se tiče daljeg razvoja biznisa i rasta poslovanja, nove akvizicije su u planu, kako u Srbiji tako i u regiji Zapadnog Balkana (bivša Jugoslavija uključujući i Albaniju) uglavnom u oblasti proizvodnje građevinskih proizvoda i materijala (gas-beton blokovi, betonska prefabrikacija, betoni, agregati). Neprestano radimo na inovacijama i tražimo nove segmente u građevini, gde ćemo novim rešenjima ispuniti našu SVRHU.

U kojoj meri će inflacija i kriza pogoditi nas i celu građevinsku industriju?
Inflacija je danas naša najveća pretnja, pored političke nestabilnosti. Činjenica je da imamo jednu od većih inflacija u regiji i da ona uvek pogađa one sa nižim prosekom primanja. Takođe, inflacija pogađa direktno naše troškove i utiče na povećanje cene naših proizvoda koje prodajemo. Kao posledicu imamo da investitori ali i individualni potrošači imaju viši trošak za svoje građevinske poduhvate. To je jedan savršen đavolji krug iz koga se vrlo teško izvlači i ogromna je borba da taj neminovni minus koji moramo podeliti bude balansiran na strani zaposlenih, poslodavca i tržišta.
Mi, kao menadžment, daćemo sve od sebe da kompenzujemo veći deo negativnog efekta, ali takođe želimo i da zamolimo naše zaposlene za razumevanje da to uvek mora biti u balansu, kako bismo mogli da ostvarimo poslovne ciljeve i ne naškodimo poverenju i obećanim investicijama od strane CRH Grupe, koji nam garantuju održivost i uspeh na srednji i duži rok.
Pored tradicionalne korekcije primanja početkom 2023, nastavićemo i da malim akcijama podrške i benefitima učinimo rad u našoj firmi lakšim a zaposlene zadovoljnijim i ponosnim što rade za Moravacem.

I za kraj ovog intervjua, koja bi bila Vaša glavna poruka za sve naše zaposlene, a ne tiče se poslovnih performansi ljudi, već korporativne kulture koju želimo da izgradimo u našoj kompaniji?
Globalni program SVRHA, tržište građevine ali i svi trendovi koji su oko nas neminovno nas teraju da se konstantno menjamo, kao što tradicionalna izreka kaže „jedina konstantna stvar je promena“. Nalazimo se u periodu intenzivnih promena i od nas se očekuje da intenzivno menjamo sebe i svoju okolinu, onu na koju možemo direktno da utičemo. Posebno ovde računam na naše mlade menadžere i talente i obećavam da će dobiti fer šansu da pokažu i daju najbolje od sebe.
Želimo da učvrstimo kulturu otvorene komunikacije, slobode za izražavanje mišljenja i ideja bez obzira na hijerarhiju, damo priliku ljudima da greše i da iz grešaka uče. To je pre svega moja odgovornost i mog menadžement tima, a tek onda svih ostalih zaposlenih. Želim i da pošaljem poruku svim zaposlenima da ne postoje nerešivi problemi, ukoliko ih komuniciramo otvoreno i na vreme i ukoliko budemo zdravi i bezbedni.
Za kraj, želim da novi menadžment dobije i opravda poverenje zaposlenih. To je proces koji traje i uvek je dvosmerna ulica koja zavisi od obostrane komunikacije.

Dok god radimo na bezbedan način i otvoreni smo za nova rešenja i nove poglede neće biti veliki problem proći kroz transformaciju i sasvim jasno videti budućnost.