Intervju sa Katarinom Pavlović,
menadžerkom za zaštitu životne sredine

„Različitost je divna jer iz nje proizilaze različita mišljenja, ideje, kreativnosti i inicijative a sve to vodi rastu i napretku.“

Katarina, u cementari Moravacem nalazite se na poziciji Menadžerke za zaštitu životne sredine. Recite nam nešto o sebi i Vašoj karijeri. Kada ste počeli sa radom i na kojoj poziciji?
Sa radom sa počela 2014. godine, i 1. decembra je bilo punih 7 godina kako radim u cementari. Posao sam dobila preko „Talent pool“ projekta, koji je jedno nezaboravno iskustvo. Na poziciji referenta u sektoru zaštite životne sredine radila sam nekoliko godina i upravo tu sam gradila svoj profesionalni put. Prošle godine sam dobila priliku da pokažem svoje iskustvo na odgovornijoj menadžerskoj poziciji.

Svoju karijeru ste započeli u cementnoj industriji, okruženi uglavnom kolegama. Kako je sve to izgledalo za Vas, kao početnicu, mladu devojku u „muškom“ svetu, koja tek treba da se dokazuje i uspinje na profesionalnoj lestvici?
Bilo je uzbudljivo, zanimljivo i izazovno. Ali više je preovlađivao onaj osećaj pozitivne treme zato što je to bilo moje prvo radno iskustvo, nego sama pomisao da sam žena u pretežno muškom svetu, da kažemo muškoj industriji.

Šta Vam je najviše palo teško prilikom perioda prilagođavanja na takvo poslovno okruženje?
Izgraditi sebe, postaviti se prema kolegama na pravi način, kako bi prihvatili moje mišljenje, stavove. Prihvatanje mišljenja žene nema veze sa samom industrijom, već je skroz individualno, i potpuno sam sigurna da zavisi od kulture koja vlada u samoj kompaniji i stava menadžmenta.

Veoma često se u multinacionalnim kompanijama govori o značaju inkluzije i različitosti. Šta ovi termini za Vas znače? Kako ih definišete?
Imam osećaj da se u Srbiji ova dva pojma mešaju. Uglavnom se za inkluziju vezuje uključivanje u društvo osoba sa posebnim potrebama ili invaliditetima. Ali inkluzija je daleko više od toga. Ona podrazumeva stvaranje takve ‘klime’ u društvu, kompanijama, školama, zajednici itd, da svako ima potpunu slobodu da bude ono što zaista jeste i kakav zaista jeste. Bez ikakvog straha. Različitost, kako sama reč kaže, podseća nas da smo svi toliko različiti po polu, nacionalnoj pripadnosti, seksulanoj opredeljenosti, starosti, kulturi, karakteru itd, i da je upravo to ono što donosi razliku u nekom društvu ili poslovnom okruženju. Različitost je divna jer iz nje proizilaze različita mišljenja, ideje, akcije, kreativnosti i inicijative a sve to vodi rastu i napretku ne samo kompanija već I društva u celini.

Šta biste savetovali mlađim koleginicama koje tek započinju svoju karijeru, kako da se izbore za svoje mesto u poslovnom svetu?
Savetovala bih da izgrade svoj stav, i da za svako mišljenje imaju konkretne dokaze i argumente. Dugo su se žene „borile“ za rodnu ravnopravnost, i mislim da ta borba i danas traje. Ali napredak se i te kako vidi.