Implementirali smo novu OHS kampanju: Heroj i penal

U drugoj polovini 2023. godine starovali smo sa implementacijom dva nova sistema sa ciljem unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu u našoj kompaniji:

„HEROJ“ čuvar života – Sistem pozitivnog ohrabrivanja zaposlenih

Heroj kampanja podrazumeva unapređenje bezbednosne kulture, pozitivno jačanje proaktivnog pristupa i slanje jasnih poruka i signala zaposlenima čije se ponašanje smatra pozitivnim.

Svi zaposleni na operativnim lokacijama Moravacema, Sapphira i Thermo Stona mogu učestvovati u ovoj kampanji dajući svoja BZR rešenja i predloge za unapređenje, na svojim radnim mestima.

Svaku inicijativu odobrava za implementaciju ili odbacuje Menadžer lokacije.

Komisija OH&S odbora bira najbolje inicijative / predloge za poboljšanje.

Nosilac svake inicijative koja je usvojena na OH&S Odboru se nagrađuje sa po 100 eura.

Komisija OH&S Odbora će izabrati na godišnjem nivou  3 najbolje inicijative koje će dobiti priznanje od Generalnog direktora.

Od momenta kada je starovala kampanja, za svoje BZR predloge, nagrađene su sledeće kolege:

 • CEM
  • Zorica Lazic
  • Markovic Miroslav
  • Dušan Pejčinović
  • Zoran Stanojević
  • Ivan Stanojević
  • Stefan Stanković
  • Zorica Radovanović
 • RMC
  • Sefadin Neziroski
  • Borko Kapur
 • Thermo Stone
  • Ivica Matošević
  • Željko Šafar

“ PENAL“ – Sistem primene disciplinskih mera

Zanemarivanje ili nemar u pridržavanju dobrih bezbednosnih praksi od strane bilo kog zaposlenog može dovesti do neželjenih incidentnih situacija kada će se primenjivati sistem disciplinskih mera.

Ovaj sistem podrazumeva da usklađenost sa pravilima i uputstvima programa za zdravlje i bezbednost kao i svim drugim važećim lokalnim zakonskim propisima i zahtevima CRH Grupe obavezno postoji.

Sistem primene disciplinksih mera uključuje postojanje progresivnih i neprogresivnih disciplinskih mera.

U progresivnoj disciplini cilj je da se problem neusaglašenosti preokrene pre nego što postane ozbiljna stvar. Ovo se postiže kroz nivo disciplinske mere usmene opomene (žuti karton).

U neprogresivnoj disciplini, poslodavac može preći na oštriji nivo kažnjavanja zbog kumulativnih efekata i ozbiljnijih prekršaja zaposlenog. Ovo se postiže kroz nivo disciplinske mere usmene opomene (žuti karton), pisane opomene (narandžasti karton), otkaz (crveni karton).

Zvanična primena Sistema “Penal” krenula je od 01. juna a period prilagođavanja na pomenuti sistem traje do 1. oktobra, osim za ozbiljne bezbednosne prekršaje i kršenja pravila i procedura.

Promovisali IT kampanju