Moravacem danas ima oko 300 zaposlenih i predani smo razvoju našeg ključnog resursa – ljudi, te zato veliku pažnju poklanjamo izboru kvalitetnih kadrova i njihovom kasnijem razvoju.

Kao jedan od najvećih proizvođača cementa i betona svojim zaposlenima pružamo najkvalitetnije obuke i mogućnost rada i usavršavanja u različitim sferama poslovanja.

Inicijativa, kreativnost, entuzijazam, savesnost u obavljanju poslova je ono što očekujemo od zaposlenih.

Podržavamo timski rad, tačnije otvorenost i prilagodljivost pojedinca i njegovu spremnost da sopstvene interese prilagodi interesima kompanije.

Naša politika zapošljavanja zasniva se na načelu jednakih šansi. Stručnost i sposobnost povećavaju šanse, ali to je istovremeno jedina razlika koju mi pravimo medju ljudima.

Nacionalnost, pol, vera, političko mišljenje, ali i svaka druga razlika koja je moguća među ljudima, a ne odnosi se na znanje i sposobnost, za nas je nebitna.

Ljudima dajemo prednost prema tome šta mogu i šta znaju, a ne prema onome šta jesu ili šta misle.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem timu i radite u našoj kompaniji, molimo vas da se prijavite i pošaljete vašu radnu biografiju (CV).