Mi vidimo vezu između korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti kao višestruku i dvosmernu. Sa jedne strane, korporativno upravljanje je oblast koju sa stanovišta društvene odgovornosti stalno unapređujemo kako bi se osigurala transparentnost, a sa druge strane, to je sredstvo putem kojeg nastojimo da društveno odgovorne prakse implementiramo u sve oblasti našeg poslovanja.

Jedan od ciljeva našeg upravljačkog sistema jeste da osigura uravnotežen i održiv razvoj kompanije u vremenu i to kroz tri dimenzije: ekonomsku, ekološku i društvenu.

Najviše upravljačko telo kompanije Moravacem je Izvršni odbor.

Rade Bučevac
Rade BučevacGeneralni direktor
Biljana Blagojević
Biljana BlagojevićFinansijska direktorka
Ivan Vujisić
Ivan VujisićKomercijalni direktor
Marko Milojković
Marko MilojkovićDirektor za ljudske resurse
Damien Lynch
Damien LynchTehnički direktor