Mi vidimo vezu između korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti kao višestruku i dvosmernu. Sa jedne strane, korporativno upravljanje je oblast koju sa stanovišta društvene odgovornosti stalno unapređujemo kako bi se osigurala transparentnost, a sa druge strane, to je sredstvo putem kojeg nastojimo da društveno odgovorne prakse implementiramo u sve oblasti našeg poslovanja.

Jedan od ciljeva našeg upravljačkog sistema jeste da osigura uravnotežen i održiv razvoj kompanije u vremenu i to kroz tri dimenzije: ekonomsku, ekološku i društvenu.

Najviše upravljačko telo kompanije Moravacem je Izvršni odbor.

Roman Menz
Roman MenzGeneralni direktor
Milan Ilić
Milan IlićKomercijalni direktor
Miloš Milojević
Miloš MilojevićTehnički direktor
Zoran Mijatović
Zoran MijatovićFinansijski direktor
Marko Milojković
Marko MilojkovićDirektor za ljudske resurse