Moravacem je članica CRH, vodeće internacionalne grupe u oblasti građevinskih materijala, koja zapošljava blizu 77.100 ljudi na preko 3.100 operativnih lokacija u 30 zemalja širom sveta. Sa tržišnom kapitalizacijom od EUR 27.6 milijarde, CRH je najveća kompanija u industriji građevinskih materijala u Severnoj Americi i druga na svetu. Grupa ima lidersku poziciju u Evropi, kao i uspostavljenu stratešku poziciju na tržištima u razvoju u Aziji i Južnoj Americi.

CRH je posvećen unapređenju životnog prostora kroz isporuku vrhunskih materijala i proizvoda za izgradnju i održavanje infrastrukture, stambenih i komercijalnih projekata. CRH se nalazi se na listi „Fortune 500”, i konstitutivni je član FTSE 100 indeksa i ISEQ 20.

Cementara Moravacem smeštena je u centralnoj Srbiji, u selu Popovac, blizu Paraćina, 160 km južno od Beograda. Godišnji kapaciteti cementare su 1 350 000 tona cementa i veziva.

Sa tri fabrike betona blizu Beograda, u Krnjači, Dobanovcima i u Zemunu, Moravacem je prisutna i na tržištu gotovog betona.

Sapphire d.o.o. kao poseban sektor u kompaniji Moravacem ima dugogodišnje iskustvo u tretmanu i proizvodnji alternativnih goriva iz sortiranog komunalnog otpada, a naši eksperti nude rešenja za zaštitu životne sredine i u petrohemijskoj industriji i industriji guma.

Moravacem je dugogodišnji aktivni član više poslovnih asocijacija u Srbiji od kojih su najznačajnije: Savet stranih investitora (FIC), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Cementna industrija Srbije (CIS), Forum za odgovorno poslovanje.

Kompanija je veoma aktivna u oblastima društveno-odgovornog poslovanja i održivog razvoja. Dobitnica je mnogih lokalnih i regionalnih priznanja, ali i najznačajnije nacionalne CSR nagrade „Virtus“, u 2007, 2011, 2019. godini.

Preuzmite brošuru

Ekonomska odgovornost

Nastojimo da ostvarimo efikasnost i ekonomski rast, kao i da povećamo svoju vrednost na tržištu, imajući u vidu istovremeno i potrebe lokalnog okruženja u kome poslujemo.

Mi transparentno objavljujemo informacije o direktnim i indirektnim ekonomskim uticajima naše kompanije na okruženje.

Odgovornost za životnu sredinu

Polje stalnog unapređivanja, koje zasnivamo na međunarodno priznatim sistemima upravljanja životnom sredinom i sertifikacionim sistemima, na upotrebi obnovljivih prirodnih resursa kada god je to moguće, na stalnom praćenju uticaja koje imamo na prirodno okruženje i na smanjenju negativnih uticaja, kao što su emisije štetnih gasova ili buka.

Društvena odgovornost

Bazirana je na zahtevu da poslujemo kao partneri sa svim zainteresovanim stranama, da radimo na unapređenju kvaliteta života naših zaposlenih, njihovih porodica, kao i čitave zajednice u kojoj poslujemo. Posebno nam je važno da istaknemo da su naši zaposleni za nas uvek u prvom planu, jer nastojimo da stvorimo stabilna i pre svega, bezbedna radna mesta, a to se isto odnosi i na sve naše podugovarače, treća lica, posetioce i partnere.