Moravacem d.o.o
Branka Ristića 8
35254 Popovac, Serbia

Telefon: +381 35 572 200
Fax: +381 35 572 207
Email: general-info@moravacem.rs

Cement

Moravacem d.o.o
Branka Ristića 8
35254 Popovac, Serbia

Telefon:
Beograd i Vojvodina: +381 35 572 220
Centralna Srbija: +381 35 572 380
Južna Srbija: +381 35 572 377

Fax: +381 35 572 396

Email: ivan.gagic@moravacem.rs

Beton

Moravacem d.o.o
Milentija Popovića 5, kula B
11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 715 0001

Pavle Marković
T: 063 1090058
pavle.markovic@moravacem.rs

Pero Rakulj
T: 062 257 435
pero.rakulj@moravacem.rs

Predstavništvo
u Beogradu

Moravacem d.o.o
Milentija Popovića 5, kula B
11070 Novi Beograd, Srbija