NAŠA VIZIJA je da budemo vodeći proizvođač građevinskog materijala u svetu. Imamo jasan put ka postizanju ovog cilja, zahvaljujući zdravom poslovnom modelu i konceptu održivosti koji podupire naše osnovne vrednosti i obaveze.

NAŠA MISIJA je stvaranje vrednosti i ostvarivanje najboljih prihoda u industriji za sve interesne grupe na konzistentan, održiv i odgovoran način.

NAŠI OSNOVNI CILJEVI su:

  • stvoriti vrhunske standarde, koji će u potpunosti zadovoljiti sve potrebe naših kupaca, kroz održavanje kvaliteta proizvoda i usluga;
  • obezbediti da našu kompaniju prepoznaju kao atraktivnog poslodavca;
  • raditi na usavršavanju stručnosti naših zaposlenih kroz razne edukativne programe;
  • afirmisati našu posvećenost politici zaštite životne sredine i odgovornosti prema zajednici u kojoj radimo;
  • održavati aktivan dijalog sa svim interesnim grupama kao partner od poverenja.

Naše vrednosti

Etički kodeks

Kompanija Moravacem je posvećena održivom, odgovornom i etičkom poslovanju, kako sa klijentima, dobavljačima, poslovnim partnerima, lokalnom vladom i zajednicama, tako i sa akcionarima i zaposlenima.

Posvećenost
ljudskim pravima

Kompanija Moravacem, kao članica CRH Grupe, potpuno je orijentisana ka zaštiti ljudskih prava, i ona ih poštuje u svim segmentima svoga poslovanja.