Nova mehanizacija i unapređenje procesa

Sa menadžerom kopova, Stefanom Krstićem razgovarali smo o novoj mehanizaciji, podmlađivanju kadrova, digitalizaciji procesa kao i planovima za budućnost.

Tim

Naš tim kopova se u poslednjih par godina dosta menja, a svesni smo da će promene tek nastupiti s obzirom da je dosta ljudi pred penzijom. Na vreme smo krenuli sa reorganizacijom i obučavanjem mlađih kolega, manje iskusnih, koji dosta mogu naučiti od svojih starijih kolega.

Od nedavno, u timu imamo i novog kolegu, diplomiranog inženjera rudarstva, Gorana Jovanovića, a ekipu smo osvežili i kolegom koji je došao iz odeljenja logistike, Miroslavom Pavlovićem, na poziciju vozač dampera. Tim se podmlađuje i optimizuje a cilj nam je stabilna struktura i dobra atmosfera među kolegama.

Ove godine ispratili smo u penziju kolege Miroslava Ilića i Radoljuba Tanaskovića. Oni su u cementari proveli ceo svoj radni vek i iskoristio bih ovu priliku da im se zahvalim u ime celog tima i poželim da lepo provedu svoje penzionerske dane.

Nova mehanizacija

Od prošle godine nabavili smo 3 nova dampera. Stara mehanizacija je već bila pri kraju i morali smo da ubrzamo proces kupovine dampera kako bismo nesmetano obavljali posao. Sada je mnogo lakše jer svaki plan i ideju možemo sprovesti u delo a da ne zavisimo od ispravnosti mašina sa kojima radimo. U ovim novim mašinama uveli smo i nove softverske sisteme za praćenje, analizu i dijagnostiku normativa, brzine, nosivost, opterećenja. Sve te podatke sada koristimo za dalju optimizaciju i unapređenje procesa.

Sa ponosom ističem da smo mi pioniri u upotrebi nove tehnologije, u vidu softverskog paketa,  proizvođača Komatsu, koja je i dalje u razvoju ali se svakodnevno unapređuje i prilagođava.

Planovi za naredni period

U prvom planu je digitalizacija buldozera i bagera kao i povezivanje sistema. Važno je da imamo sve informacije od svih mašina, u bazi podataka, na jednom mestu. Zato želimo da implementiramo baznu stanicu kod nas u Popovcu, kako bismo lakše i brže slali i primali podatke prema svim mašinama koje imamo.

Takođe, nastavljamo da jačamo timski duh, pravimo planove za podmlađivanje kadrova i dalju optimizaciju i unapređenje procesa.

Dobra atmosfera u timu i podrška menadžmenta

Ovom prilikom bih želeo da istaknem i pohvalim svoj tim. Ogromnu međusobnu podršku i razumevanje osećam unutar tima. Sve inicijative se prihvataju i zajednički se svi trude da ih realizujemo na najbolji način. Svi su svesni da bez razumevanja, podrške, dobre atmosfere i dogovora, ne možemo da idemo napred. To dosta znači i za mene kao menadžera.

Sa druge strane, za sve ideje i inicijative koje su se rodile unutar tima, kopovi su do sada imali podršku menadžmenta. To dosta olakšava njihovo sprovođenje. Sve inicijative u poslednjih godinu dana, koje su krenule s naše strane, a prethodno su argumentovano izložene i objašnjene, naišle su na podršku novog menadžmenta koji je spreman da čuje i usvoji sve što donosi benificije i unapređuje proces.