Imali smo globalnu anketa „Vaš glas“

Od 11. do 25. oktobra, u celom CRH, pa i u Moravacemu, sprovedena je anketa „Vaš glas“, u cilju identifikacije prostora za poboljšanja u okviru organizacije.

Ankete OHI (Occupational Health Index) pružaju vrednu priliku da zaposleni podele svoja mišljenja o tome kako učiniti poslovanje zdravijim, inkluzivnijim sa visokim učinkom.

Na osnovu prethodnih povratnih informacija izrađuju se akcioni planovi za poslovanje koji obuhvataju programe obuka, radne grupe i inicijative u pogledu inkluzije i različitosti između ostalih.

Deo stalnog poboljšanja jeste dobijanje povratnih informacija od zaposlenih da bismo razumeli napredak koji ostvarujemo, kao i poboljšanja koja bi možda trebalo da primenimo na planove.

Anketa je u potpunosti poverljiva, i odgovori učesnika se ne mogu identifikovati.

Tim direktora održao sastanak sa svim zaposlenima

U četvrtak, 26. oktobra u kantini, organizovan je godišnji sastanak ExCo tima sa svim zaposlenima.

Najpre je generalni direktor, Rade Bučevac predstavio svoj tim, pa je potom Izvršni odbor direktora govorio o dosadašnjm rezultatatima poslovanja, kao i o smernicama i prioritetima za narednu godinu, svako iz svoje oblasti.

Zaposleni su imali mogućnost da postave pitanja direktorima, bilo ih je ukupno petnaestak i uglavnom su se odnosila na uslove rada u našoj kompaniji.

Očistili smo fabriku po drugi put

Krajem septembra u našoj fabrici u Popovcu po drugi put smo organizovali akciju čišćenja fabrike.

Nakon uspešne martovske, ovo je druga akcija sa ciljem da radno okruženje bude čisto i što zelenije, kojom smo ujedno pomogli i našim kolegama iz proizvodnje.

Kao i prošli put, veliki broj koleginica i kolega iz Popovca i Beograda odazvao se akciji i zajedno smo proveli 2 veoma aktivna, ali i zabavna sata.

Zaposleni su bili podeljeni u 4 grupe, a svaka grupa je imala svog lidera, odnosno člana menadžment tima.

Ovom akcijom menadžment kompanije je želeo da ukaže na važnost održavanja visokog stepena urednosti i čistoće naše radne okoline i prostora.

Izvršni odbor direktora se ovom prilikom zahvaljuje svim kolegama na učešću, i ovo će od sada biti stalna aktivnost, prolećna i jesenja, sa namerom da preraste u tradiciju.