Samougrađujući betoni

Samozbijajući beton (“SCC beton”) odlikuje veći sadržaj finih zrna nego kod običnog betona, usled veće količine veziva i drugačije granulometrijske krive. Ovako usaglašena svojstva zajedno s posebno prilagođenim superplastifikatorima omogućuju jedinstvenu fluidnost i specifičnu sposobnost zbijanja. Samozbijajući beton otvara nove mogućnosti korišćenja betona koje uveliko prevazilaze mogućnosti konvencionalnih betona. Koristi se:
■ kod gusto raspoređene armature
■ za složene geometrijske oblike
■ za tanke poprečne preseke
■ u svim slučajevima kada je otežano zbijanje betona
■ za zahtevane homogene strukture

Raiffeisen banka, Beograd
Količina utrošenog betona: 4.500 m3
Vrsta betona:
• samougradivi betoni MB30 i MB40
• specijalni betoni MB45 korišćen za ugradnju šipova

Završetak projekta: 2010. godina
Klijent: Fundament MB