Kompanijske vesti

Kompanijske vesti

Vaš glas – Anketa o zadovoljstvu zaposlenih

U periodu od 11. do 21. oktobra u svim kompanijama koje posluju u okviru CRH Grupe, sprovedena je anketa o zadovoljstvu zaposlenih pod nazivom “Vaš glas”.

Za razliku od prošlogodišnje ankete, ova je bila sažetija i za njeno pupunjavanje bilo je potrebno svega 15 minuta.

Da podsetimo, prošle godine smo sproveli sveobuhvatnu anketu širom CRH grupacije, pružajući priliku da se glas zaposlenih čuje i da svi podele svoje stavove o tome kako možemo da učinimo CRH zdravom, inkluzivnom organizacijom sa visokim učinkom. Na osnovu povratnih informacija u to vreme, izrađeni su akcioni planovi koji se sprovode u celoj kompaniji.

Naš lokalni akcioni plan odnosio se na poboljšanje prepoznavanje doprinosa koji svakodnevno ulažemo u našem poslu, te smo stoga kreirali program nagrađivanja zaposlenih sa brojnim aktivnostima – od priznanja za svakodnevni trud i zalaganje, nagrada za posebna dostignuća timova ili pojedinaca i prepoznavanje važnih životnih događaja naših zaposlenih.

Takođe, fokusirali smo se i na razvoj naših rukovodilaca, naročito kroz FLP program koji je obuhvatio sve rukovodioce prve linije, dok ćemo u novembru nastaviti da radimo na akcionom planu i poboljšavamo deljenje jasne vizije kroz organizaciju Town Hall sastanka za sve zaposlene.

Inače, naša kompanija je nakon prošlogodišnje ankete ostvarila izvanredne rezultate, najbolje u EMAT-u.

O rezultatitma ovogodišnje ankete, nakon što podaci budu obrađeni, bićete blagovremeno obavešteni.