POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA

Moravacem d.o.o. je posvećena uspostavljanju najviših standarda zadovoljstva korisnika i održivog razvoja u okviru građevinske industrije u Srbiji. Da bismo to postigli, koristimo integrisani sistem upravljanja sa fokusom na upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu, zaštitom životne sredine i kvalitetom roba i usluga. Cilj je: obezbediti sigurno, bezbedno i održivo poslovanje, koje u potpunosti ispunjava zahteve naših korisnika i zainteresovanih strana i važećih zakona. Zbog svega ovoga, naši prioriteti su sledeći:

1. Bezbednost i zaštita na radu

Osigurati da je bezbednost i zdravlje na radu neodvojivi deo naše svakodnevnice, a ujedno i uslov za rad. Cilj nam je nula povreda naših zaposlenih, izvođača radova i posetilaca.Da bi to postigli mi ulažemo u opremu i objekte, neprestano poboljšavamo upravljanje rizicima bezbednosti i zdravlja na radu težeći ka najboljoj praksi. Kroz stalne obuke i kampanje razvijamo svest o značaju bezbednosti i zdravlja na radu kod naših zaposlenih, izvođača radova i posetilaca.Posvećeni smo ispunjavanju zakonskih i drugih zahteva,stalnom poboljšavanju OH&S sistema menadžmenta, konsultovanju i učestvovanju radnika i predstavnika radnika.

2. Zaštita životne sredine i korporativna društvena odgovornost

Moravacem d.o.o. je posvećena održivom razvoju i ispunjenju svih zahteva zakonodavstva zaštite životne sredine u svim segmentima našeg poslovanja u Srbiji i nastoji da, kroz najbolje prakse upravljanja i odlučivanja, zaštiti životnu sredinu. Moravacem d.o.o. teži da minimalizuje stvaranje otpada i emisije i da optimizuje potrošnju resursa u cilju smanjenja uticaja na životnu sredinu na najmanju moguću meru. Moravacem d.o.o. nudi savremena rešenja za probleme otpada lokalnih zajednica i industrije pružajući usluge ko-procesuiranja različitih vrsta otpada.

3. Kvalitet proizvoda i fokusiranje na korisnika

Moravacem d.o.o. je posvećena pružanju kvalitetnih proizvoda i usluga koji u potpunosti zadovoljavaju zahteve i očekivanja korisnika i zainteresovanih strana, kao i zahteve svih važećih zakona, čime se stvaraju uzajamno korisni odnosi.

4. Procesni i sistemski pristup

Za upravljanje kompanijom koristimo principe sistema upravljanja sa ciljem da stvorimo efektivnu komunikaciju i efektivno korišćenje svih resursa i neprestano poboljšanje procesa.

5. Uključenost zaposlenih

Obezbeđujemo da naši zaposleni budu uključeni na svim nivoima kako bi u potpunosti iskoristili svoje sposobnosti, kreativnost i odgovornost u korist zajedničkog uspeha, zadovoljstva korisnika i stvaranja i stalnog poboljšavanja zdravog i bezbednog radnog mesta i životne sredine.

6. Efikasno korišćenje resursa i postizanje rezultata

Naš posao je da proizvodimo sertifikovane prizvode i pružamo kvalitetne usluge na efektivan način, kako bismo bili konkurentni na svim tržištima. Proces donošenja odluka se realizuje kroz analizu svih raspoloživih informacija.

Svi prioriteti IMS politike su detaljnije razloženi u IMS ciljevima, projektima i programima.

Kontakt

Sektor zaštite životne sredine
Email: katarina.pavlovic@moravacem.rs