U Moravacemu je sigurnost naš glavni prioritet i naša ambicija je da imamo kulturu sigurnosti i dobrog zdravlja sa nula povredama. Zahtevamo najviše sigurnosne standarde u svemu što radimo, i zajedno sa našim zaposlenima i menadžmentom na svim nivoima radimo na postizanju zajedničkog cilja – da niko ne bude povređen na poslu.

Naša kompanija sarađuje na unapređivanju bezbednosti sa drugim kompanijama u okviru CRH Grupe i šire, primenjujući najbolje sisteme upravljanja bezbednošću i programe zdravlja i dobrobiti na svim našim lokacijama.

16 pravila koja spasavaju živote u potpunosti obuhvataju osnovne informacije o izbegavanju smrtnih slučajeva (Fatality Fundamentals), i smernice u vidu primera. Ta pravila, koja su obavezna i koja u potpunosti moraju da se poštuju, sačinjavaju okosnicu naše strategije bezbednosti koja se razvija.

Moramo da nastavimo da svakodnevno savesno vodimo računa o upravljanju bezbednošću i da se neprestano držimo svih pravila koja spasavaju živote. Naše upravljanje bezbednošću neposredan je odraz sveukupnog upravljanja našom kompanijom.